17.11.2018.

Znajdujesz się: Start arrow Historia powstania PSOUU
Historia powstania PSOUU Drukuj Email

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach powstało 09 marca 1996r. Inicjatorem założenia Koła był pan Karol Skrzypkowski, który wypełniał wolę rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu gmin Mikołajki, Piecki, Ryn, i Ruciane-Nida,zorganizowania się w celu niesienia specjalistycznej pomocy swoim dzieciom.

 

Pierwszy Zarząd Koła składał się z następujących osób.

 Józef Rewers – przewodniczący

Wiesława Mielżyńska – wiceprzewodniczący

Zyta Szczerowoda -  sekretarz

Elżbieta Hornicka – skarbnik

Karol Skrzypkowski – członek

Dorota Sadurska – członek

Stanisław Gryczon – członek 

Zrozumienie przez ówczesne władze Gminy i Miasta Mikołajki potrzeb rodzin osób niepełnosprawnych zaowocowało nieodpłatnym  przekazaniem na cele statutowe Stowarzyszenia działki o pow. 2000m2 i budynku po byłym żłobku usytuowanym w centrum Mikołajek co dało możliwość wybudowania w latach 1997 – 2002 obiektu o powierzchni 1350m2.

 

W budynku tym 15 marca 2002r uruchomiono Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób, a pierwszego września tegoż roku OREW dla 12 dzieci.

Postawienie budynku i uruchomienie działalności było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i osób prywatnych. Największy wkład w realizacji inwestycji dał PFRON - finansowy oraz UMiG w Mikołajkach – finansowy i rzeczowy.

 

W chwili obecnej w OREW-e przebywa 34 wychowanków, a w WTZ powiększonym o utworzone w międzyczasie  nowe pracownie w Mikołajkach  i Warpunach gm. Sorkwity 60 uczestników.

Zmieniony ( 19.06.2007. )