17.11.2018.

Znajdujesz się: Start arrow Informacje XIV Przeglądu arrow Informacje dotyczące XIV Przeglądu Małych Form Teatralnych
Informacje dotyczące XIV Przeglądu Małych Form Teatralnych Drukuj Email

      Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach od 15 lutego 2016 r do 31 maja 2016 realizuje projekt XIV Przegląd Małych Form Teatralnych „Doceń swój talent”. Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminy Mikołajki oraz środków własnych Stowarzyszenia. Celem projektu jest wzrost aktywności niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w dziedzinie teatru oraz zaprezentowanie umiejętności artystycznych szerokiej rzeszy społeczeństwa. Jest to impreza cykliczna, organizowana po raz czternasty. Weźmie w niej udział 200 osób , w tym 165 osób niepełnosprawnych z województwa warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego i kujawsko- pomorskiego. Uczestnikami projektu są uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami, wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Mikołajkach oraz grupa wokalna BECIAKI z Suwałk. Impreza odbędzie się w dniach 19- 20 maja 2016 r. Część konkursowa odbędzie się w Hali Sportowej w Mikołajkach.

      W realizacji projektu biorą udział pracownicy WTZ w Mikołajkach – osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz pracownicy domów kultury, aktorzy i muzycy.

          Projekt jest realizowany wg następującego harmonogramu:

 

Wyszczególnienie zadania

 

Termin realizacji – 2016 rok

Rekrutacja uczestników przeglądu

 

luty, marzec

Rezerwacja obiektu na część konkursową, obiektów gastronomicznych, noclegowych

marzec, kwiecień

Zapewnienie oprawy multimedialnej, patronaty, jury

marzec, kwiecień

Zakup nagród, materiałów warsztatowych

 

kwiecień, maj

Część konkursowa, warsztaty

 

maj

 

      W lutym rozpoczęła się rekrutacja.  Do warsztatów działających na terenie województw: warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego i kujawsko- pomorskiego wystosowano zaproszenia wraz z kartami zgłoszeń i regulaminem. Działania były prowadzone na terenie tych województw w tym samym czasie i w jednakowym zakresie. Do części konkursowej oprócz zespołu WTZ z Mikołajek i OREW z Mikołajek zakwalifikowano zespół z WTZ w Ełku, Filipowa, Giżycka, Gołdapi, Grajewa, Grudziądza, Kowalewa Pomorskiego, Moniek, Mrągowa, Olecka, Olszewa Węgorzewskiego, Pisza i Słupska. 

       Zakupiono nagrody dla zespołów, upominki dla niepełnosprawnych uczestników oraz upominki dla grupy wokalnej BECIAKI.

       W Ośrodku Wypoczynkowym WAGABUNDA w Mikołajkach zarezerwowane są noclegi oraz posiłki w drugim dniu Przeglądu. W trakcie trwania części konkursowej jest zaplanowana przerwa na bigos i słodycze. W Wiosce Żeglarskiej po części konkursowej jest zaplanowany grill połączony z dyskoteką.

 

       Patronat nad impreza objął Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Artur Chojecki , Starosta Powiatu Mrągowskiego Pan Antoni Karaś i Burmistrz Miasta Mikołajki Pan Piotr Jakubowski.

Zmieniony ( 18.05.2016. )