17.11.2018.

Znajdujesz się: Start arrow Informacje VI Konkursu Tańca arrow Informacje dotyczące VI konkursu Tańca
Informacje dotyczące VI konkursu Tańca Drukuj Email

      Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach od 15 lutego 2016 r do 31 maja 2016 realizuje projekt VI Konkurs Tańca „W rytmie serca”. Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminy Mikołajki oraz środków własnych Stowarzyszenia. Celem projektu jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych z różnych  placówek kształcenia specjalnego w dziedzinie tańca oraz zaprezentowanie umiejętności artystycznych szerokiej rzeszy społeczeństwa. Jest to impreza cykliczna, organizowana po raz szósty. Weźmie w niej udział 120 osób , w tym 90 osób niepełnosprawnych z województwa warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego. Uczestnikami projektu są uczniowie wraz z opiekunami placówek kształcenia specjalnego: ośrodków szkolno- wychowawczych, zespołów szkół specjalnych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych, grupa taneczna z WTZ w Mikołajkach oraz grupa taneczna ISKIERKI z Mrągowa. Impreza odbędzie się w dniu 08 czerwca 2016 r w Hali Sportowej w Mikołajkach.

      W realizacji projektu biorą udział pracownicy OREW w Mikołajkach – osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz pracownicy domów kultury i tancerze.

          Projekt jest realizowany wg następującego harmonogramu:

 

Wyszczególnienie zadania

 

Termin realizacji – 2016 rok

Rekrutacja uczestników przeglądu

 

luty, marzec, kwiecień

Rezerwacja obiektu na część konkursową oraz lokalu gastronomicznego

Kwiecień, maj

Zapewnienie oprawy multimedialnej, patronaty

maj

Zakup nagród, statuetek, wykonanie dyplomów

Maj, czerwiec

Część konkursowa, przygotowanie poczęstunku

czerwiec

 

      W lutym rozpoczęła się rekrutacja.  Do placówek działających na terenie województw: warmińsko- mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego w marcu wystosowano zaproszenia wraz z kartami zgłoszeń i regulaminem. Działania były prowadzone na terenie tych województw w tym samym czasie i w jednakowym zakresie. Do części konkursowej oprócz zespołu OREW z Mikołajek i WTZ z Mikołajek zakwalifikowano zespół z OREW w Piszu, ZPEW w Gołdapi, OREW z Olsztyna, SOSW w Giżycku, OREW w Perkach Karpie, OREW z Działdowa, OREW z Nidzicy oraz dwa zespoły z ZSS w Mrągowie. 

       Zakupiono nagrody główne, nagrody dla zespołów oraz upominki dla niepełnosprawnych uczestników.

       W restauracji  w Mikołajkach zarezerwowane jest obiad dla uczestników projektu. W trakcie trwania części konkursowej jest zaplanowana przerwa na poczęstunek.

   

       Patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Mrągowskiego Pan Antoni Karaś i Burmistrz Miasta Mikołajki Pan Piotr Jakubowski.