Zamówienie na dostawę autobusu o liczbie miejsc 22+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim

Protokół z otwarcia ofert

W imieniu Organizatora informuję, iż w Specyfikacji Warunków Zamówienia w  Rozdziale VII ust.2 dodano pkt. 6 – oświadczenie Wykonawcy o braku zobowiązań wobec Organizatora, którego wzór załączmy.

Sekretarz Zarządu Koła                    

Zyta Szczerowoda

Załącznik nr.6 do SWZ

Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami

Odpowiedzi na zapytania

Protokół z otwarcia ofert