Zarząd PSONI Koło w Mikołajkach

SKŁAD ZARZĄDU

Krystyna Pupek- przewodnicząca

Karol Skrzypkowski- vice przewodniczący

Zyta Szczerowoda- sekretarz

Jan Kisły- skarbnik

Dorota Maniurska- członek