Zarząd PSONI Koło w Mikołajkach

SKŁAD ZARZĄDU

Krystyna Kulik- przewodnicząca

Urszula Klekner- vice przewodniczący

Zyta Szczerowoda- sekretarz

Jan Kisły- skarbnik

Janina Kruk- członek