Bezpieczne WTZ

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach pozyskało środki finansowe w wysokości 12096,00 zł na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Środki finansowe pochodzą z projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno –  zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.