Witamy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach powstało w 1996 roku i 07.09.2009 uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia  są działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin. Do 30.09.2016 r działaliśmy pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. PSONI Koło w Mikołajkach prowadzi dwie placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej i Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach powstało w 1996 roku i 07.09.2009 uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia  są działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin. Do 30.09.2016 r działaliśmy pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. PSONI Koło w Mikołajkach prowadzi dwie placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej i Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy.

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju, poprawy sprawności każdego uczestnika oraz dające możliwość niezależnego , samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy prowadzi działalność edukacyjną umożliwiającą realizację obowiązku nauki i szkolnego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz sprzężonymi niepełno sprawnościami. W OREW prowadzona jest również rehabilitacja lecznicza dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.